Joga pre zdravý chrbát

Jogové cvičenia so zameraním na úpravu držania tela, uvoľnenie a odstránenie bolesti v oblasti chrbta. Pomocou špecializovaných cvikov je možné upraviť nesprávne zakrivenie chrbtice a s tým spojené celkové držanie skeletu tela. Pre optimálne fungovanie pohybovej sústavy je potrebné správne postavenie kostí, kĺbov, svalov, správne svalové napätie, korektné pohybové vzory a pohybová súhra. 

Pomocnou správnych postojov a polôh, doplnených efektívnym dýchaním, cez relaxačné techniky sa odstraňuje bolesť vychádzajúca z chrbtice. Chrbtica je úzko spätá s Centrálnou Nervovou Sústavou (CNS) a časté bolesti prameniace v týchto miestach vystreľujú napríklad do hlavy a končatín. Joga slúži ako prevencia i rehabilitácia po zraneniach, seknutiach, pricviknutých a vyskočených platničkách ale aj iných problémoch. Cvikmi na chrbát odstránite tenzie a bolesti vo vašom tele. Pri cvičení je potrebné dodržiavať niektoré zásady, hlavne individuálny prístup. Nie všetky cviky sú vhodné pre každého. Joga nie je univerzálny liek. Vždy je potrebné problémy s chrbticou riešiť s odborným lekárom.

Jogová terapia dokáže zmierniť prejavy roztrúsenej sklerózy, Parkinsonovej choroby, myopatie, svalovej dystrofie a mnohých iných pohybových chorôb.