Hormonálna jogová terapia

Hormonálna jogová terapia je prírodzená terapia, ktorá vychádza z jogy a aktivuje či obnovuje tvorbu ženských pohlavných hormónov. Pri pravidelnom cvičení prináša rýchle výsledky. Tieto cvičenia a techniky nie je náročné vykonávať a ich výsledky sú veľmi povzbudivé. Jednak zvyšujú hladinu ženských pohlavných orgánov a súčasne zmierňujú intenzitu symptómov menopauzy. Jej výsledky však závisia od vašej vytrvalosti a pravidelnosti cvičenia. Pravidelným cvičením zmiernite, ba dokonca dokážete citeľne odstrániť nepriaznivé ťažkosti.

Pre praktizovanie takéhoto druhu jogy treba disponovať odbornými vedomosťami a spĺňať potrebné kvalifikačné kritéria preverené certifikovanými skúškami.