Joga

Historické poznatky o joge siahajú až 3000 rokov do Indie. Jogu možno chápať ako širokospektrálnu a multifunkčnú disciplínu, zahŕňajúcu mentálne, duševné, fyzické, spirituálne, filozofické a iné spektrá. Podstatou jogy je zameriavanie sa na prospešné cvičenie a odbúravanie zdravotných problémov. Umožňuje Vám nadhľad a pochopenie pre samotný život a jeho hodnoty v súčasnej modernej spoločnosti. Tisíce rokov prepracovaného systému jednotlivých špecializovaných cvičení je dôkazom efektívnosti a funkčnosti aj v súčasnosti. Zbavte sa prirodzenou cestou stresu, únavy, chronickej bolesti, nervozity, vypätia a veľa iných problémov ovplyvňujúcich Vašu kvalitu a zdravie života.