Rozvrh hodín

Od 2.5.2023 cvičíme v letnom režime od 19:00 hod

  utorok       19:00 hod s Majkou 
 
         štvrtok       19:00 hod s Majkou         
 
    nedeľa      18:30 hod s Mariánom
 
 
 
Permanentky platia, cena hodiny s Majkou je 4,-€, permanentka na 11 vstupov bude stáť 40,-€ 
/ hodina cez permanentku bude za 3,64€ /
 
 
Kontakty:
Zuzka: 0910 403 799
Marián: 0903 765 370
Majka: 0905 962 888