Rozvrh hodín

 

 
 pondelok  16:00 hod so Zuzkou
                          18:15 hod so Zuzkou        
 
                                  utorok   16:00 hod s Majkou / treba sa objednať/
               19:00 hod s Majkou 
 
 streda    16:00 hod so Zuzkou
                18:15 hod so Zuzkou
 
                                štvrtok   16:00 hod  s Majkou / treba sa objednať/
                19:00 hod s Majkou  
 
  nedeľa   18:30 hod s Mariánom
 
 
Permanentky platia, cena hodiny s Majkou sa mení na 4,-€, permanentka na 11 vstupov bude stáť 40,-€ 
/ hodina cez permanentku bude za 3,64€ /
 
 
Kontakty:
Zuzka: 0910 403 799
Marián: 0903 765 370
Majka: 0905 962 888