Prihláška na seminár Zázrak pre ženské zdravie

Cena 90€ vrátane 24 str. obrazového materiálu pre cvičenie doma. PRIHLÁŠKA JE AKCEPTOVANÁ PO ZAPLATENÍ 50% ZÁLOHY DO 14 DNÍ PRED ZAČIATKOM SEMINÁRA. Číslo účtu: SK90 0200 0000 0015 8216 4551 SWIFT kód: SUBASKBX.

Naši Partneri: